Emnet var biologisk mangfoldighed, hvordan vi kan stoppe tilbagegangen og måske endda hjælpe naturen. Der var særlig fokus på grundejeres muligheder for at give naturen en hjælpende hånd, og det gælder både offentlige og private lodsejere, store som små. Læs mere om aftenens program ved at klikke her

Aftenens markante udmelding fra Rasmus Ejrnæs var at katastrofer er godt for den biologiske mangfoldighed idet der kan opstå helt nye biotoper. F. eks. er en forladt grusgrav en meget spændende naturtype!