Området ud mod Nissum Bredning er friholdt for støre vindmøller. Vi argumenterede for at området også skulle friholdes for husstandsmøller. Vi ankede 8 tilladelser med stort set samme begrundelse, nemlig at vi her havde et landskab hvor der endnu var "ro" fordi der kun var store langsomme møller i pæn afstand fra kystlandskabet ud mod bredningen. Natur- og Miljøklagenævnet kom på besigtigelse og tog vores argumentation til sig i de 6 tilfælde. Efterfølgende udarbejdede kommunen et kort over kommunens mølleplaceringsmuligheder. Du kan se kortet her. Den lille røde cirkel rummer de to møller der fik lov til at blive rejst.