Affaldsindsamlingen i Lemvig Kommune 2020 fremgår af annoncer i  dagspressen.