DN-Lemvig, Ornitologisk forening og Friluftsrådet har forsøgt at få EU til at underkende kompensationsarealerne til Natura 2000 ved Høvsøre efter at der er givet tilladelse til at udvide testcentret ind i fuglebeskyttelsesområdet. Alle har været enige om at et naturgenopretningsprojekt ved Ramme Å er en meget bedre kompensation, også selv om dette areal allerede er inde i Natura 2000. Problemet er at det koster mere end forsøgscentret vil eller kan betale. Nu håber vi at et samarbejde mellem lodsejere, Landboforeningen og Lemvig Kommune kan åbne mulighed for at gennemføre projektet.

EU har accepteret at en mark nordvest for møllerne indlemmes i Natura 2000-området som kompensation. Vi håber stadig at det kan lade sig gøre at lave naturgenopretning langs Ramme Å. 

Der er netop fremkommet ønsker om at placere et større solcellanlæg ved Høvsøre. I vores høringssvar fremhæver vi behovet for at gennemføre naturgenopretning langs Ramme Å. Læs høringssvaret her.