Billede nr.
1. Anja Hermansen fra Regionen forklarer
2. Civilingeniør. Anja M. Hermansen, Region Midtjylland
3. Forsamlingen
4. Jonathan Cope, Fortum
5. Projektleder Søren Eriksen, Krüger AS

I 2019 er der blevet afsluttet forsøg og der er konkluderet at det er muligt at oprense depotet. Der er politisk velvilje men her i oktober 2019 er det stadig blevet ved snakken. Finansloven er dog ikke klar endnu, så måske sker der noget. 

Hovedside til forureningerne på Harboøre Tange: www.høfde42.rm.dk
De to projekter: http://www.rm.dk/regional-udvikling/klima-og-miljo/jordforurening/forurening-pa-harboore-tange/kemikaliedepotet-ved-hofde-42/