Vesterhav Nord

Den nye miljøkonsekvensrapport var i høring til sidst i juni.

 

Vesterhav Nord opføres af Vattenfall og bliver en park på 21 møller, der kommer til at ligge mellem 5,5 og 8,4 km ud for kysten ved Harboøre. Strømkablerne bliver ført i land nær Harboøre.

I DN har vi arbejdet for at få møllerne placeret længst mod nordvest, men netop der ønsker rapporten ingen møller.

Miljøkonsekvensrapporten forholder sig til påvirkningerne på havet, som fx fisk og fiskeri, havbunden, pattedyr, fugle, og meget andet.  

Du kan læse miljøkonsekvensrapporten for Vesterhav Nord her https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/vesterhav_nord_miljoekonsekvensrapport.pdf

DN indsendte et høringssvar som forholder sig kritisk til det opstillingsmønster der anbefales i rapporten. Den nordvestlige placering er blevet umuliggjort med argumentet om at der skal tage hensyn til Lodbjerg Fyr. Du kan læse DNs høringssvar her. 

Desværre lykkedes det ikke at etablere et samarbejde med kommunen om et fælles høringssvar.

Det lykkedes i 2019 DN-Lemvig og DN-Ringkøbing-Skjern at få udarbejdet et høringssvar som både lægger afstand til hele projektet og søger at få rettet op på de værste skavanker ved placeringen af de kystnære møller. Høringssvaret kan læses her.