Naturstyrelsen har sendt beskæringen af Natura 2000-områderne i høring indtil 3.januar 2017. I Lemvig har kommunen også arbejdet med et høringssvar. I første runde ville man bare sige ok til udspillet, men så blev forvaltningen opfordret til at udforme et høringssvar med forslag om nye områder der kunne lægges til de eksisterende Natura-arealer. Forvaltningens forslag var rigtig godt set med DNs øjne og vi regner med at indsende et høringssvar der ligger tæt op ad forvaltningens forslag. Imidlertid vendt flertallet af Udvalget for Teknik og Miljø tommelfingeren nedad. Derfor har vi sendt et brev til alle byrådsmedlemmer om at overveje om de ikke bør vedtage forvaltningens forslag. Du kan læse vores brev her.  

DN-Lemvig har efterfølgende indsendt et høringssvar til Miljøstyrelsen med en ordlyd der ligger tæt op ad forslaget fra embedsværket i Lemvig Kommune. Du kan læse høringssvaret http://lemvig.dn.dk/vi-arbejder-med/