Afdelingen for Lemvig Kommune
Naturprisen 2018
- Vil du være med til at lave biodiversitet i haven?
Vores vilde natur mangler plads og udfoldelsesmuligheder også i Danmark, hvor vi bruger en stor del af vores land til at dyrke afgrøder, og til veje og byer. Det giver udfordringer for de andre levende væsner, som trues på både levesteder og fødemuligheder.
Men der er gode muligheder for at skabe nye levemuligheder i fx haverne. Det kræver få hjælpemidler, fantasi, og måske at man skal kigge på sin have på en ny måde?
DN i Lemvig vil gerne hjælpe naturen på vej, og har derfor besluttet, at årets naturpris skal gå til den / de der i løbet af forår / sommer / efterår laver de bedste tiltag, som skaber mere vildt liv i haven.
I behøver ikke at have egen have for at deltage, man må gerne låne sig frem. Og I behøver ikke at bruge hele haven for at være med. Deltagerne kan være enkeltpersoner, familier eller institutioner.
Man kan søge inspiration i bøger – fx Den uendelige have af Rasmus Ejrnæs -, på nettet, fx Plan-Bi på Facebook, på DN’s hjemmeside (?) eller Vildmedvilje.dk. Vi vil også dele nyttige links på DN-Lemvigs Facebookside.
Eksempler på ting man kan gøre:
Efterlade døde træer og grene / kvas
Sørge for at der er tilgængeligt vand
Lave et insekthotel
Sørge for flere redemuligheder til fuglene
Lave en blomstereng, der slåes en eller to gange om året
Have partier med bar jord / sand
Da tanken er at fremme vild natur i Danmark, vil tiltag som fodring af fugle med indkøbte frø ikke tælle så højt som hvis man sår / planter hjemmehørende arter, hvor fuglene selv kan finde føde.
Naturprisen 2018
For at deltage i konkurrencen skal I beskrive, hvad I har gjort (eller har undladt at gøre) og hvilke effekter det har haft, meget gerne med billeder. Vi vil opfordre til, at I løbende lægger billeder på Facebook: Lemvig.DN-vildhave, så vi kan følge forløbet.
I løbet af efteråret vil vi nominere fem kandidater til Naturprisen. Kandidaterne skal findes blandt de der har lavet flest nye tiltag, jft. ”scorekortet”. Bestyrelsen vil besigtige og bedømme de enkelte haver, og vinderen vil få overrakt præmien på DN Lemvig’s årsmøde i oktober.
Komiteen vil ved udpegningen lægge vægt på, om der har været en positiv effekt på biodiversiteten, om der er lavet originale løsninger, graden af genbrug og om tiltagene passer ind i havens helhed.
Tilmelding
I kan tilmelde jer på tlf: 29259663 eller mail: nina.svanborg@gmail.com. Ved tilmeldingen bedes i oplyse havens adresse, antal personer der deltager på den pågældende adresse, samt hvad I ønsker jeres hold skal hedde…

 Læs mere her!

Her er lidt inspiration med eksempler på tiltag der kan fremme antallet af arter på matriklen:  https://www.facebook.com/rasmus.ejrnaes/videos/10215519809889970/