Afdelingen for Lemvig Kommune
Naturprisen 2018
- Vil du være med til at lave biodiversitet i haven?
Vores vilde natur mangler plads og udfoldelsesmuligheder også i Danmark, hvor vi bruger en stor del af vores land til at dyrke afgrøder, og til veje og byer. Det giver udfordringer for de andre levende væsner, som trues på både levesteder og fødemuligheder.

Sådan så de tre meget jævnbyrdige  konkurrenters haver ud. 

 Læs mere her!

Her er lidt inspiration med eksempler på tiltag der kan fremme antallet af arter på matriklen:  https://www.facebook.com/rasmus.ejrnaes/videos/10215519809889970/

 

 

Årsmødearrangementet havde Morten DD Hansen som hovedoplægsholder. Kristina Brochmann fra Lemvig Kommune fortalte om tiltag for naturen i Lemvig by. Steffen Damsgaard bød velkommen. Det var et arrangement fælles med Lemvig Kommune.

Aftenens program:

*Ordstyrer: Rektor Bo Larsen  fra Lemvig Gymnasium.

*Kl. 19-19.10 Velkomst v. Steffen Damsgaard - form. for Teknik- og Miljøudvalget i LK. 

*Kl. 19.10 - kl. 20 Morten DD incl. spørgsmål.

*Kl. 20 - 20.20 Skov- og landskabsingeniør Kristina Brochmann, Lemvig Kommune: ”Kommende grønne projekter i forbindelse med områdefornyelsen i Lemvig by og den kommunikative udfordring, når naturen får lov at folde sig ud, og det hele bliver knap så poleret at se på”.

*Kl. 20-20 -20.45 Kaffepause.  The/kaffe med en bolle m. smør.

*Kl. 20.45 -21.15 Panel/tilhørerdebat.

Panel: Morten DD, dir. Claus Borg, Steffen Damsgaard, Nina Svanborg DN-Lemvig

*Kl. 21.15 - 21.25 Billedshow fra Naturprisdeltagernes haver og uddeling af årets Naturpris.

Afslutning og tak.