Nyhed

Ros til Lemvig kommune for at sikre drikkevandet mod indhold af pesticider.

En alt for stor del af landets kommuner er ikke kommet i mål med at indgå aftaler om beskyttelse af deres drikkevandsboringer. En sag som skulle være kommet på plads ved frivillige aftaler mellem kommune og landbrug senest ved udgangen af 2022.

Danmarks Naturfredningsforening har set på tilbagemeldingerne fra kommunerne til miljøstyrelsen, og ud fra disse data, er der kun sikret aftaler ved omkring 7% af de kommunale vandboringer i Danmark. Lemvig kommune har løst opgaven, der er truffet aftaler om sprøjtefrie beskyttelseszoner omkring alle 22 kommunale vandboringer. Tillykke til kommunen og Fjordland for indsatsen. Da vi i lokalafdelingen så miljøstyrelsens oversigt, så det ud til at opgaven overhovedet ikke var løst for Lemvigs vedkommende. Derfor udsendte vi en pressemeddelelse med ønsket om, at der blev gjort noget ved sagen. Heldigvis var der ikke grund til vores bekymring. Kommunen havde bare ikke fået indberettet aftalerne – vi håber der er andre kommuner, der har haft samme forglemmelse, så tallene på landsplan er mindre graverende.