Vi mangler din hjælp til at finde særligt interessant natur langs de kommunale veje

DN-Lemvig er blevet indbudt af kommunens forvaltning til at rådgive om vedligeholdelse af vejrabatter og grøftekanter. Dette giver os en enestående chance for at hjælpe naturen, især blomsterne. Derfor har vi brug for din hjælp til at finde eksempler på særligt artsrige grøftestrækninger langs vore kommunale veje. Kommunen vil også gerne kunne skilte med ”særligt artsrig vejstrækning” på gode steder. Vej og Park har netop hjemtaget græsslåning langs vejene fra asfaltfirmaet Colas efter 14 år. Vi skal nu hjælpe kommunen ved at finde gode strækninger der fortjener en særlig indsats. Der er store forskelle på jordbundsforholdene og dermed floraen rundt omkring i kommunen. Per Godsk Petersen har skrevet et notat om disse forhold som du kan læse her. Det er lettest at gøre en indsats for artsrigdom på den lette jord fordi det her gælder om at overleve snarere end at udkonkurrere andre planter. Derfor vil vi i første runde koncentrere vores udpegningsindsats hvor jorden er sandet og/eller tør. På informationsmødet 18.maj ved Byn blev problemstillingerne gennemgået med en Powerpoint-præsentation. Også kortudsnit der viser kommunale veje med gullig markering kan ses her. Nordvest. Nordøst. Syd.