DN-Lemvig har opfordret vores forening til at arbejde for at der kan gives dispensation fra reglerne for lysafmærkning på de nye havvindmøller. Vores argument er at lysene vil være mindst lige så stort et problem visuelt som selve møllerne.