Efter den uventede udmelding fra Esben Lunde og Lars Christian Lilholdt om at de ville overtale Vattenfall til at flytte møllerne længere til havs foretog vi en vurdering af realiteterne og det var således et for os helt forventeligt result der kom ud af mødet: nemlig nul og nix! Foreningen sendte en skarp kommentar til Folkebladet Lemvig og du kan læse det her.

Advarselslys på havmøllerne

DN-Lemvig har opfordret DN og DNs præsident til at arbejde for at der kan gives en dispensation fra reglerne for lysafmærkning at høje konstruktioner. Det er vores opfattelse at advarselslysene vil være en måske større visuel gene end selve møllerne.