DN Lemvig arbejder med at beskytte sårbar natur og undgå miljøforringelser. Vi har høringsret i forhold til Lemvig Kommunes afgørelser om anvendelse af det åbne land. Vi kan ikke afgøre sådanne sager, men vi anker i sjældne tilfælde afgørelser til Natur- og Miljøklagenævnet.
En anden del af vores arbejde er at formidle gode naturoplevelser. Vi arrangerer 10-12 ture i løbet af sommeren. Her er det vores formand Jens Johan Brogaard, der fortæller om svampe. Se vores kommende ture under Arrangementer.