I DN Lemvig har vi udarbejdet to foldere. Dels har vi vores generelle afdelingsfolder, hvor vi fortæller om vores arbejde for naturen i Lemvig, og dels har vi en noget større folder eller hæfte, der hedder Fremtidens Natur i Lemvig Kommune. Heri beskriver vi vores ønsker for naturen i Lemvig Kommune og bruger den som rettesnor, når vi taler med politikere og borgere. Den har et par år på bagen, men der er stadig meget, der skal gøres og hæftet har stadig sin berettigelse.