Vi har i bestyrelsen nedsat tre arbejdsgrupper, som du kan deltage i som frivillig. Det er:

  • vedligeholdelse af stier i Sødalen, Kabbel og ved Åmøllen,
  • deltagelse i DNs og Århus Universitets arbejde "Naturtjek",
  • tjek af forholdene ved udvalgte fredninger i kommunen.

Du kan kontakte os i bestyrelse, hvis du vil høre mere og evt. deltage i arbejdet. Skriv til lemvig@dn.dk