DN-Lemvig ledes af en bestyrelse med 6 medlemmer. Efter Årsmødet 5. november 2019 består bestyrelsen af følgende:

Formand: Jens Johan Brogaard (jens.johan.brogaard@altiboxmail.dk. Tlf: 97820489, mobil: 24808980).

Næstformand: John Clausen (clausenlemvig@gmail.com, Tlf: 97885498, mobil: 30112516).

Sekretær: Nina Svanborg (nina.svanborg@gmail.com, mobil: 29259663).

Kirsten Rommelhoff Carstensen (krc-kabbel@hotmail.com, mobil 40414148)

Svend Aage Nielsen (oddehus@mail.dk   40791155) 

Anders Christian True (anders.christian.true@gmail.com  29887552)

Suppleanter:

1. Ivan Møller Sørensen (ivan@lindebo.org, mobil 20620207)

 

Lige nu er der desuden dannet tre aktivitetsgrupper blandt medlemmerne. De arbejder med henholdsvis

- vedligeholdelse af stier i Sødalen, Kabbel og ved Åmøllen,
- deltagelse i DNs og Århus Universitets arbejde "Naturtjek",
- tjek af forholdene ved udvalgte fredninger i kommunen.

Vi vil meget gerne have flere med i aktivitetsgrupperne, så henvend dig gerne til bestyrelsen, hvis du er interesseret i at arbejde med et af emnerne.