DN-Lemvig er en af Danmarks Naturfredningsforenings 95 afdelinger i Danmark. Vores opgave er at arbejde for at bevare, beskytte og pleje den varierede og mangfoldige natur i Lemvig Kommune.

Bestyrelsen såvel som adskillige frivillige medlemmer af DN-Lemvig lægger en stor frivillig indsats i det lokale foreningsarbejde, fordi vi holder af den natur som vores kommune er så rig på.

Vi samarbejder med kommunen om stivedligeholdelse og om den årlige affaldsindsamling. Vores afdeling har spillet en stor rolle i forbindelse med etableringen af Geopark Vestjylland.

I mange år har vi lavet fællesarrangementer med Lemvigegnens Landboforening, og vi har generelt et godt forhold til landmændene.

Vi prøver at dele vores begejstring for vores natur ved at arrangere offentlige ture af forskellig slags, ofte i samarbejde med andre foreninger og privatpersoner. Se de aktuelle arrangementer i kalenderen

Her på hjemmesiden kan du læse om os og vores arbejde – og om hvordan du selv kan være med!

DN har høringsret i en lang række sager, der drejer sig om anlæg i og anvendelse af det åbne land. I DN-Lemvig behandler vi vigtige sager på det månedlige møde i bestyrelsen og anker i sjældne tilfælde Lemvig Kommunes afgørelser. Det drejer sig ofte om sager vedr. vindmøller eller vandmiljøet.
Vi arbejder løbende med at skabe interesse og viden om egnens natur og landskaber. Hvert sommerhalvår arrangeres en halv snes ture for medlemmer og ikke-medlemmer (f.eks. dette arrangement om svampe i september).
Naturprisen

Naturprisen
DN Lemvig har indstiftet og uddeler en naturpris på foreningens årsmøde i nov./dec.
Naturprisen tildeles en person en person, organisation eller en offentlig institution, der har ydet en særlig positiv indsats for naturen i lokalområdet. Indsatsen kan bestå i *beskyttelse af natur og naturpleje, *tiltag, der skaber mere natur og/eller en mere varieret og spændende natur, eller *formidling af viden om og interesse for naturen.
Naturprisen understøttes af - et beløb og en kunstartikel.
Har du en kandidat - så skriv til os.

Stivedligeholdelse ved hjælp af frivillige DN`ere.

Stivedligeholdelse ved hjælp af frivillige DN`ere.
Vedrørende stierne i de 3 fredninger Lemvig Sødal, Kabbel og Å-mølle har DN Lemvig påtaget sig visse vedligeholdelsesopgaver.
Aftalen imellem Lemvig Kommune og DN Lemvig forventes indgået her i løbet af første kvartal 2017.
Men det kræver frivillige hænder.
Så her kan du melde dig. Det kræver din indsats over ca. 2 halve dage.

Affaldsindsamlingen hvert forår.

Affaldsindsamlingen hvert forår.
DN Lemvig har indgået en partnerskabsaftale med Lemvig Kommune om at organisere en årlig affaldsindsamling i hele kommunen i forbindelse med DN's landsindsamling af affald i marts/april måned.
Se aftalen her
Vi samarbejder bl.a. med Lemvigegnens Landboforening, Mediehuset i Lemvig, borger- og sogneforeningerne, mange grundejerforeninger samt mange af skolerne og børneinstitutionerne.
Men du er altid velkommen til at deltage, der hvor du bor.

Fredningstjek

Fredningstjek.
DN Lemvig er igang med at tjekke om bestemmelserne i fredningskendelserne for de lokale fredninger overholdes.
Med hjælp fra lokale frivillige er vi startet med Sødalsfredningen ved Lemvig by i 2016 og vil herefter i 2017 tage Møllesøen i Klosterhede Plantage og Amstrupsøerne i Kikkenborgplantagerne.
Senere kommer så Kabbelfredningerne og Å-møllefredningen.
Hvis du har lyst - kan du også melde dig.

Projekt Naturtjek

Projekt Naturtjek - hvor alle kan være med!
DN Lemvig vil gerne være med til at sikre mangfoldigheden i vores lokale natur.
Naturtjekprojektet er et samarbejde imellem DN og forskere på Københavns - og Århus Universiteter finansieret af Aage V. Jensens Naturfond.
Men det kræver viden! Derfor kan alle være med til at registrere forskernes udvalgte arter og levesteder med APP'en NaturTjek. Alle arter og levesteder er lette at kende. Det kan f.eks. være et egern eller et pindsvin. Projektet løber indtil 2020.

Geopark Vestjylland

Geopark Vestjylland
DN Lemvig har i 2016 underskrevet en hensigtserklæring om bl.a. årligt at arrangere offentlige ture i bl.a. de 3 fredninger Sødalen og Kabbel ved Lemvig by og Å-møllefredningen ved Remmerstrand. Her vil vi udover naturen også formidle kulturen og istidslandskabet. I samarbejde med Lemvig Kommune vil vi ligeledes årligt arrangere en tur på Gjellerodde samt i samarbejde med NST Vestjylland naturen på Harboøre Tange.
Hermed håber vi at medvirke til et højt kendskab til Geoparken, og dermed sikre at vores lokale medlemmer føler ejerskab og stolthed over at bo i en geopark.
Besøg Geopark Vestjyllands hjemmeside.