DN-Lemvig er en af Danmarks Naturfredningsforenings 95 afdelinger i Danmark. Vores opgave er at arbejde for at bevare, beskytte og pleje den varierede og mangfoldige natur i Lemvig Kommune.

Bestyrelsen såvel som adskillige frivillige medlemmer af DN-Lemvig lægger en stor frivillig indsats i det lokale foreningsarbejde, fordi vi holder af den natur som vores kommune er så rig på.

Vi samarbejder med kommunen om stivedligeholdelse og om den årlige affaldsindsamling. Vores afdeling har spillet en stor rolle i forbindelse med etableringen af Geopark Vestjylland.

I mange år har vi lavet fællesarrangementer med Lemvigegnens Landboforening, og vi har generelt et godt forhold til landmændene.

Vi prøver at dele vores begejstring for vores natur ved at arrangere offentlige ture af forskellig slags, ofte i samarbejde med andre foreninger og privatpersoner. Se de aktuelle arrangementer i kalenderen

Her på hjemmesiden kan du læse om os og vores arbejde – og om hvordan du selv kan være med!

DN har høringsret i en lang række sager, der drejer sig om anlæg i og anvendelse af det åbne land. I DN-Lemvig behandler vi vigtige sager på det månedlige møde i bestyrelsen og anker i sjældne tilfælde Lemvig Kommunes afgørelser. Det drejer sig ofte om sager vedr. vindmøller eller vandmiljøet.
Vi arbejder løbende med at skabe interesse og viden om egnens natur og landskaber. Hvert sommerhalvår arrangeres en halv snes ture for medlemmer og ikke-medlemmer (f.eks. dette arrangement om svampe i september).
Naturprisen

Naturprisen
DN Lemvig har indstiftet og uddeler en naturpris på foreningens årsmøde i nov./dec.
Naturprisen tildeles en person en person, organisation eller en offentlig institution, der har ydet en særlig positiv indsats for naturen i lokalområdet. Indsatsen kan bestå i *beskyttelse af natur og naturpleje, *tiltag, der skaber mere natur og/eller en mere varieret og spændende natur, eller *formidling af viden om og interesse for naturen.
Naturprisen understøttes af - et beløb og en kunstartikel.
Har du en kandidat - så skriv til os.

Stivedligeholdelse ved hjælp af frivillige DN`ere.

Stivedligeholdelse ved hjælp af frivillige DN`ere.
Vedrørende stierne i de 3 fredninger Lemvig Sødal, Kabbel og Å-mølle har DN Lemvig påtaget sig visse vedligeholdelsesopgaver.
Aftalen imellem Lemvig Kommune og DN Lemvig forventes indgået her i løbet af første kvartal 2017.
Men det kræver frivillige hænder.
Så her kan du melde dig. Det kræver din indsats over ca. 2 halve dage.

Affaldsindsamlingen hvert forår.

Affaldsindsamlingen hvert forår.
DN Lemvig har indgået en partnerskabsaftale med Lemvig Kommune om at organisere en årlig affaldsindsamling i hele kommunen i forbindelse med DN's landsindsamling af affald i marts/april måned.
Se aftalen her
Vi samarbejder bl.a. med Lemvigegnens Landboforening, Mediehuset i Lemvig, borger- og sogneforeningerne, mange grundejerforeninger samt mange af skolerne og børneinstitutionerne.
Men du er altid velkommen til at deltage, der hvor du bor.

Fredningstjek
Projekt Naturtjek

Projekt Naturtjek - hvor alle kan være med!
DN Lemvig vil gerne være med til at sikre mangfoldigheden i vores lokale natur.
Naturtjekprojektet er et samarbejde imellem DN og forskere på Københavns - og Århus Universiteter finansieret af Aage V. Jensens Naturfond.
Men det kræver viden! Derfor kan alle være med til at registrere forskernes udvalgte arter og levesteder med APP'en NaturTjek. Alle arter og levesteder er lette at kende. Det kan f.eks. være et egern eller et pindsvin. Projektet løber indtil 2020.

Geopark Vestjylland

Geopark Vestjylland
DN Lemvig har i 2016 underskrevet en hensigtserklæring om bl.a. årligt at arrangere offentlige ture i bl.a. de 3 fredninger Sødalen og Kabbel ved Lemvig by og Å-møllefredningen ved Remmerstrand. Her vil vi udover naturen også formidle kulturen og istidslandskabet. I samarbejde med Lemvig Kommune vil vi ligeledes årligt arrangere en tur på Gjellerodde samt i samarbejde med NST Vestjylland naturen på Harboøre Tange.
Hermed håber vi at medvirke til et højt kendskab til Geoparken, og dermed sikre at vores lokale medlemmer føler ejerskab og stolthed over at bo i en geopark.
Besøg Geopark Vestjyllands hjemmeside.

nomi4S kunne lade deres operatører køre på biogas!

Vi har sendt dette læserbrev til de lokale aviser: 12.november 2018

 

Hvorfor sikrede de 4 ”nomi4S”-kommuner ikke at alle renovationsbilerne ved det netop afholdte udbud kom til at køre på biogassen produceret af bl.a. husstandenes organiske affald?

Det er med stor forundring at bestyrelsen for DN Lemvig konstaterede, at det netop afholdte udbud for 5 (+ evt. 2 ekstra) års indsamling af affald ikke indeholdt et sådant ønske fra alle kommunerne.

 I udbuddets afsnit 4.2 står der:

Renovatørens indsamlingskøretøjer skal som minimum have typegodkendte motorer efter EURO VI-normen. Renovatøren skal som option tilbyde, at indsamlingskøretøjerne til tømning i byerne Holstebro og Skive, forstået som betjening af alle tømningsadresser inden for byskiltene i de to byer, skal ske med typegodkendte gasmotorer.  I forhold til indsamlingskøretøjerne stilles der følgende krav til reduktion af de miljømæssige påvirkninger ved indsamlingsopgaven: • Indsamlingskøretøjerne skal være hastighedsbegrænsede til maksimalt 80 km/t for at reducere brændstofforbruget. • Indsamlingskøretøjerne skal anvende dæk med lav rullemodstand og korrekt dæktryk. • Indsamlingskøretøjerne skal overvåges ved registrering af køretøjets kørselsmønster i forhold til hastighed, brændstofforbrug, accelerationer, opbremsninger, krængninger m.v. for at sikre miljømæssig optimal og hensynsfuld kørsel.

Det er kommunerne, der suverænt bestemmer udbuddets omfang. Dvs. at bestyrelsesmedlemmerne i nomi4S fra Lemvig og Struer kommuner ifølge bestyrelsesreferaterne overhovedet ikke har bedt om et kontrol-bud på en løsning med gasmotorer. I Holstebro og Skive kommuner har man dog bedt om et kontrolbud/optionstilbud på afhentning med biogasdrevne afhentningsbiler i byområder.

Vi har kun 10 år til at sikre et meget mindre CO2-udslip i bl.a. transportsektoren. Vi har desuden overfor EU lovet større CO2-reduktioner allerede i 2020.

Jeg er overbevist om, at de fleste husstande med glæde ville have givet måske 10 kr. mere om året for at kunne glæde sig over dette klimaforbedringstiltag på transporten og indsamlingen af både organisk affald og restaffald samt de genanvendelige materialer.

 

Skulle der være problemer med indsamlingsbiler med biogasmotorer? Ifølge denne hjemmeside, www.scania.dk/alternativ-energi er det ikke tilfældet. Hvis biogassen er tilstede og et påfyldningsanlæg er opført konkluder Scanias salgsingeniører i skrivelse af 29. okt. 2018 ”På langt de fleste gasbiler vil tankkapaciteten være tilstrækkeligt til mindst 1 dags drift, også ved landdistriktsindsamling.

Derfor vil vi gerne vide hvorfor politikerne i bestyrelsen for nomi4S ikke har kunnet blive enige om et generelt krav om gasmotorer i renovationskøretøjerne.                                              For Lemvig Kommune sidder: Steffen Husted Damsgaard (V) og Ole Byskov (A)                            For Holstebro Kommune sidder: Finn Thøgersen (V) og Karsten Filsø (F).                                              For Skive Kommune sidder: Jens Peter Hedevang (V) og Anders Bøge (F)                                         For Struer Kommune sidder: Mads Jacobsen (V) og John Christoffersen (A)

 

Jens Johan Brogaard

Torsvej 111, Lemvig

Form. DN-Lemvig.