Lemvig Kommune og DN samarbejder om at fremme biodiversitet langs kommunale veje

DN-Lemvig er blevet indbudt af kommunen til at rådgive om pleje af de kommunale vejgrøfter. Vi forsøger at få fundet nogle strækninger hvor blomsterne kan nyde godt af nye metoder i slåningen af græs og blomster. Mange grøfter og rabatter har potentiale for langt større biodiversitet. Vi indbyder medlemmer til at hjælpe med at finde gode vejstrækninger. Læs nyhedsbrevet om præsentation af projektet. Interesserede kan melde sig til mødet der afholdes den 19.maj. Se mere her https://lemvig.dn.dk/nyheder/vejgroefter/