Grønt Danmarkskort 2020

Der måtte lægges et mildt pres på kommunen for at få lov at bidrage til Grønt Danmarkskort med et  forhøringssvar. Se kortbilaget .

 

Lokalplan for området bag Jem og Fix.

Fordi vandværket i Sødalen skal nedlægges er lokalplanen for området blevet ændret. Vi har i nogle år snakket om muligheden for at etablere en stiforbindelse ovenfor Sødalen ud til Klosterhede Plantage. Da der nu skal være byggegrudne helt ud til fredningen har vi indsendt et høringssvar der påpeger nødvendigheden af at sikre plads til en sådan stiforbindelse. Du kan læse høringssvaret her.

 

Høring om udvidelse af prøvestationen i Høvsøre

I forlængelse af ovennævnte høring kom så planerne om at udvide prøvestationen for store vindmøller ved Høvsøre. Prøvestationen ligger lige nord for Nissum Fjord, der er beskyttet under Natura 2000. Udvidelsen vil placere en mølle og mindst en af målemasterne inde i Natura-2000. Her kunne man også forestille sig at skære en bid ud af beskyttelsesområdet, men da vi har med et internationalt fuglebeskyttelsesområde at gøre, vil det være meget svært at få lov til at ændre afgrænsningen. DN har afgivet et høringssvar som vi har bidraget til lokalt fra DN-Lemvig. En del detaljer fik vi hjælp til fra Ornitologisk Forening. Du kan læse høringssvaret her. Bemærk det allersidste afsnit om kompensation. Det er et meget spændende og godt projekt vi foreslår.

Da der i forbindelse med justeringen af Natura 2000-områderne blev varslet at også Høvsøre var på vej, indsendte vi i den anledning endnu et høringssvar.

Da der i maj 2020 var kommet ønsker om solceller ved prøvestationen, blev vigtigheden af naturgenopretningsprojektet aktualiseret, så det fremgår af vores høringssvar, som du kan læse her.

 

Høring om justering af Natura 2000

DN-Lemvig har indsendt et høringssvar som i meget stor udstrækning bygger på det arbejde som er lavet i forvaltningen i Lemvig Kommune. Læs her. 

Udviklingsstrategi og sommerhuse

I oktober 2017 har vi indsendt et høringssvar til forslaget om at omfordele ledige sommerhusgrunde i Lemvig Kommune. Høringen indeholdt også et forslag om at gøre Fjaltring til udviklingsområde, hvorved placeringen i kystnærhedszonen ikke længere vil medføre restriktioner. DN-Lemvig har været kritisk i forhold til nogle af forslagene. Høringssvaret kan læses her.

 Kystnære vindmøller.

I 2015 afgav vi et høringssvar om det foreslåede projekt ud for Thyborøn. Høringssvaret kan ses her. Senere har vi forsøgt at presse byrådet til at bearbejde ministeren til at ændre opstillingsmønstret for møllerne ved at sende denne skrivelse, men der kom ikke meget ud af det. Ministerens svar kan læses her.