Vi har i bestyrelsen nedsat fire arbejdsgrupper, som du kan deltage i som frivillig. Det er:

  • vedligeholdelse af stier i Sødalen, Kabbel og ved Åmølle
  • tjek af forholdene ved udvalgte fredninger
  • vejledning i biodiversitetsløsninger hos f.eks. private husejere i kommunen

Du kan kontakte os i bestyrelse, hvis du vil høre mere og evt. deltage i arbejdet. Skriv til lemvig@dn.dk