Lige nu er der desuden dannet forskellige aktivitetsgrupper blandt medlemmerne. De arbejder med henholdsvis

- vedligeholdelse af stier i Sødalen, Kabbel og ved Åmøllen.
- tjek af forholdene ved udvalgte fredninger i kommunen.

- andre ad hoc grupper vedrørende biodiversitet eller klima

Vi vil meget gerne have flere med i aktivitetsgrupperne, så henvend dig gerne til bestyrelsen, hvis du er interesseret i at arbejde med et af emnerne.