Fremtidens Natur i Lemvig

DN-Lemvig har sammen med medlemmer af andre grønne foreninger repræsenteret i Lemvigs Natur- og Miljøråd arbejdet med en beskrivelse af den natur vi ønsker for fremtiden. Det endelige resultat blev brugt som hovedindhold i folderen med titlen Fremtidens Natur i Lemvig. Hvis du er interesseret i at se folderen kan du kontakte DN-Lemvig eller klikke på dette link: Fremtidens Natur. I 2020 er der øget fokus på udarbejdelsen af det grønne danmarkskort med udpegning af vigtige naturområder og udarbejdelse af indsatser for at forbedre forholdene i disse naturområder. Vores gamle plan for Fremtidens Natur i Lemvig er dermed stadig yders aktuel!