Vores opgave er at arbejde for at bevare, beskytte og pleje den varierede og mangfoldige natur i Lemvig Kommune.

Bestyrelsen såvel som adskillige frivillige medlemmer af DN-Lemvig lægger en stor frivillig indsats i det lokale foreningsarbejde, fordi vi holder af den natur som vores kommune er så rig på.

Vi samarbejder med kommunen om stivedligeholdelse og om den årlige affaldsindsamling. Vores afdeling har spillet en stor rolle i forbindelse med etableringen af Geopark Vestjylland.

I mange år har vi lavet fællesarrangementer med Lemvigegnens Landboforening, og vi har generelt et godt forhold til landmændene.

Vi prøver at dele vores begejstring for vores natur ved at arrangere offentlige ture af forskellig slags, ofte i samarbejde med andre foreninger og privatpersoner. 

Her på hjemmesiden kan du læse om os og vores arbejde – og om hvordan du selv kan være med!

DN Lemvig arbejder med at beskytte sårbar natur og undgå miljøforringelser. Vi har høringsret i forhold til Lemvig Kommunes afgørelser om anvendelse af det åbne land. Vi kan ikke afgøre sådanne sager, men vi anker i sjældne tilfælde afgørelser til Natur- og Miljøklagenævnet.
En anden del af vores arbejde er at formidle gode naturoplevelser. Vi arrangerer 10-12 ture i løbet af sommeren. Se vores kommende ture under Arrangementer.
Stivedligeholdelse ved hjælp af frivillige DN`ere.

Stivedligeholdelse ved hjælp af frivillige DN`ere.
Vedrørende stierne i de 3 fredninger Lemvig Sødal, Kabbel og Å-mølle har DN Lemvig påtaget sig visse vedligeholdelsesopgaver.
Men det kræver frivillige hænder.
 Det kræver din indsats over ca. 2 halve dage. Så her kan du melde dig. Kontakt John Clausen 30112516

Affaldsindsamlingen hvert forår.

Affaldsindsamlingen hvert forår.
DN Lemvig har indgået en partnerskabsaftale med Lemvig Kommune om at organisere en årlig affaldsindsamling i hele kommunen i forbindelse med DN's landsindsamling af affald i marts/april måned.
Vi samarbejder bl.a. med Lemvigegnens Landboforening, Mediehuset i Lemvig, borger- og sogneforeningerne, mange grundejerforeninger samt mange af skolerne og børneinstitutionerne.
Men du er altid velkommen til at deltage, der hvor du bor.

Naturprisen

Naturprisen
DN Lemvig har indstiftet og uddeler en naturpris på foreningens årsmøde i nov./dec.
Naturprisen tildeles en person en person, organisation eller en offentlig institution, der har ydet en særlig positiv indsats for naturen i lokalområdet. Indsatsen kan bestå i *beskyttelse af natur og naturpleje, *tiltag, der skaber mere natur og/eller en mere varieret og spændende natur, eller *formidling af viden om og interesse for naturen.
Naturprisen understøttes af - et beløb og en kunstartikel.
Har du en kandidat - så skriv til os.

Fredningstjek
Geopark Vestjylland

Geopark Vestjylland
DN Lemvig har i 2016 underskrevet en hensigtserklæring om bl.a. årligt at arrangere offentlige ture i bl.a. de 3 fredninger Sødalen og Kabbel ved Lemvig by og Å-møllefredningen ved Remmerstrand. Her vil vi udover naturen også formidle kulturen og istidslandskabet. I samarbejde med Lemvig Kommune vil vi ligeledes årligt arrangere en tur på Gjellerodde samt i samarbejde med NST Vestjylland naturen på Harboøre Tange.
Hermed håber vi at medvirke til et højt kendskab til Geoparken, og dermed sikre at vores lokale medlemmer føler ejerskab og stolthed over at bo i en geopark.
Besøg Geopark Vestjyllands hjemmeside.

Projekt Naturtjek

Projekt Naturtjek - hvor alle kan være med!
DN Lemvig vil gerne være med til at sikre mangfoldigheden i vores lokale natur.
Naturtjekprojektet er et samarbejde imellem DN og forskere på Københavns - og Århus Universiteter finansieret af Aage V. Jensens Naturfond.
Men det kræver viden! Derfor kan alle være med til at registrere forskernes udvalgte arter og levesteder med APP'en NaturTjek. Alle arter og levesteder er lette at kende. Det kan f.eks. være et egern eller et pindsvin. Projektet løber indtil 2020.