Kystnære vindmøller.

I 2015 afgav vi et høringssvar om det foreslåede projekt ud for Thyborøn. Høringssvaret kan ses her. Senere har vi forsøgt at presse byrådet til at bearbejde ministeren til at ændre opstillingsmønstret for møllerne ved at sende denne skrivelse, men der kom ikke meget ud af det. Ministerens svar kan læses her.

 

Udviklingsstrategi og sommerhuse

I oktober 2017 har vi indsendt et høringssvar til forslaget om at omfordele ledige sommerhusgrunde i Lemvig Kommune. Høringen indeholdt også et forslag om at gøre Fjaltring til udviklingsområde, hvorved placeringen i kystnærhedszonen ikke længere vil medføre restriktioner. DN-Lemvig har været kritisk i forhold til nogle af forslagene. Høringssvaret kan læses her.