Offentlig adgang til de fredede områder

I forbindelse med DNs 100-års jubilæum bekostede DN nye informationstavler i tre af vore fredninger. Det drejer sig om Lemvig Sødal, Kabbel og Remmerstrand/Å-mølle. Efter 5 års planlægning og arbejde er dette projekt nu afsluttet. Vi håber at stierne vil blive brugt, og vi vil gerne have tilbagemeldinger hvis nogen opdager fejl eller mangler.