Nyhed

Stor opbakning til årets affaldsindsamling.

Tak for indsatsen til de mange deltagere i årets affaldsindsamling.

Tak for indsatsen til de mange deltagere i årets affaldsindsamling - skoleklasser, børneinstitutioner, borger- og sogneforeninger, familier og enkeltpersoner. Igen i år har disse ildsjæle renset veje, stier og grønne åndehuller for engangsemballager, slikpapir, dåser og andre efterladenskaber, som ikke hører hjemme i naturen. Tilbagemeldingerne fra de mange indsamlere lyder på at, affaldsmængden er svagt faldende i forhold til tidligere år – en glædelig tendens,  men desværre er der lang vej endnu.